ตัวละคร รายชื่อนักแสดง เพลิงฉิมพลี

  • Posted on: 26 December 2015
  • By: webmaster

รายชื่อนักแสดง

 

อั้ม  อธิชาติ  ชุมนานนท์                         รับบทเป็น                                 หนานไตร / ณไตร

เบลล่า  ราณี แคมเปน                            รับบทเป็น                                 เนื้อนาง

อาย  กมลเนตร   เรืองศรี                        รับบทเป็น                                 ดาวเด่น / อรองค์

เด่นคุณ  งามเนตร                                  รับบทเป็น                                แสงคำ

เต็งหนึ่ง กฤษณกันท์  มณีผกาพันธ์            รับบทเป็น                                   ธรรพ์

โบว์  เบญจวรรณ  อาร์ตเนอร์                     รับบทเป็น                              แขไข

ใบเฟิร์น  พัสกร  พลบูรณ์                         รับบทเป็น                               คำฝาย

มะปราง วิรากานต์  เสณีตันติกุล                 รับบทเป็น                               ประกาย

แบงค์ กฤษฎี พวงประยงค์                        รับบทเป็น                                ม่อนดอย

ต่าย  เพ็ญพักตร์  ศิริกุล                           รับบทเป็น                                แม่นายศรีวัลลา

ต่อง สาวิตรี  สามิภักดิ์                             รับบทเป็น                                ป้าวันดี

แจง วราพรรณ หงุ่ยตระกูล                       รับบทเป็น                                 จันตา

แชมเปญ  เอ็กซ์                                     รับบทเป็น                                รัญจวน

ดวงธาริดา  อัทธเสรี                                รับบทเป็น                                 สร้อยฟ้า

โพล่าร์  ชยพล อินทรวงศ์                         รับบทเป็น                                 บุญลือ

ทอม   ธีระพล  หอมจม                            รับบทเป็น                                 กำปุ้ง

คิริน  ไซมอน ยัง                                    รับบทเป็น                                 เทพทัต

แอม  อิศรา  ศรีอรุณ                               รับบทเป็น                                 บัวผุด

 

นักแสดงรับเชิญ

 

เอก- สรพงษ์   ชาตรี                              รับบทเป็น                                   หมื่นหล้า

มิค บรมวุฒิ   หิรัณยัษฐิติ                          รับบทเป็น                                 เจ้าแสนพรหม

ชุติมา   นัยนา                                        รับบทเป็น                                  คุณหญิงมาลัย

สุเชาว์ พงษ์วิไล                                      รับบทเป็น                                  นายพลยศกร

กลศ  อัทธเสรี                                        รับบทเป็น                                  บุญน่าน

วิยะดา  อุมารินทร์                                  รับบทเป็น                                    บัวตอง

สมภพ  เบญจาทิกุล                               รับบทเป็น                                    พ่อเลี้ยงอินถา