นักแสดงเก็บแผ่นดินส่งรถช่วยผู้ป่วยโควิด

  • Posted on: 29 April 2021
  • By: webmaster

เป่าจินจงและทีมนักแสดง “เก็บแผ่นดิน” ร่วมสนับสนุนรถบริการจิตอาสารับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไปโรงพยาบาลที่คนไข้ยืนยันมีเตียงแล้ว ยังพอดูแลตัวเองได้ แต่เดือดร้อนเรื่องพาหนะ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภายในวันที่ 1-15 พฤษภาคมนี้  วันละ 5 คน  โทรติดต่อได้ที่  คุณแว่น 085 – 826- 3832  หรือ 092- 351- 1138

ขั้นตอนการโดยสารเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยรถรับ-ส่งผู้ป่วย

- จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 2 คนต่อเที่ยวและสัมภาระไม่เกิน 1-2 ชิ้นต่อคน

- ผู้ป่วยเปิด-ปิดประตูขึ้นลงด้วยตนเอง

- มีการติดตั้งแผ่นกั้นห้องโดยสาร

- ไม่เปิดแอร์ภายในห้องโดยสาร

- เปิดกระจกทั้งสองข้างตลอดเวลา

- ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค