สาปพระเพ็งได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ

  • Posted on: 26 December 2015
  • By: admin

           งานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กทม.โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการ เขียน อ่าน และพูด โดยบริษัท เป่าจินจง จำกัดโดย อาตู่ นพพล โกมารชุน เป็นตัวแทนรับรางวัลในสาขาผู้ผลิตละครที่นำเสนอผลงาน คุณ โฬม พัชฎะ นามปาน ได้รับรางวัลนักแสดงนำชาย จากละครเรื่อง สาปพระเพ็ง คุณ นุสบา ปุณณกันต์  ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงจากละครเรื่อง บุญผ่อง ผลงานผลิตของบริษัท ฮั้ง มโนก้า จำกัด  โดยอาตู่ นพพล ผู้กำกับการแสดงละครเรื่องสาปพระเพ็งกล่าวว่า “การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนักแสดงต้องเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชน ขอให้ทุกคนใส่ใจในการพูด อ่าน เขียน เพราะภาษาไทยมีเอกลักษณ์ ความไพเราะสละสลวย เป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยมีไม่เหมือนใครในโลก”